Mjerenja, ispitivanja i pregledi u elektrotehnici

Razna mjerenja i ispitivanja u elektrotehnici ( struja napon, frekvencija, utrošak el. energije, ispitivanje utroška jalove energije, broj okretaja, mjerenje temperature, jačine rasvjete, tlaka) Ispitivanje el. instalacije niskog napona, gromobrana i uzemljenja Izdavanje zapisnika o ispitivanju zaštitnih mjera el.instalacije (atest električnih instalacija) Izdavanje zapisnika o ispitivanju i mjerenje sustava zaštite od munje Ispitivanje sagorjevanja dimnih…