Automatika u industriji

Upravljanje sklopnom i relejnom tehnikom, signalizacija, mjerenje, regulacija Upravljački sklopovi pneumatske automatike i mehanizmi (PN-cilindri, ventili, regulatori Upravljački sklopovi hidrauličke automatike i mehanizmi (hidraulički motori, cilindri, ventili) Programiranje PLC uređaja za vođenje automatiziranih procesa Automatizacija industrijskih postrojenja Izrada SCADA sustava Izrada upravljačko razvodnih ormara (po narudžbi s projektnom dokumentacijom ili datom tehničko-tehnološkom opisu i vlastitim…