Mjerenja, ispitivanja i pregledi u elektrotehnici

Razna mjerenja i ispitivanja u elektrotehnici ( struja napon, frekvencija, utrošak el. energije, ispitivanje utroška jalove energije, broj okretaja, mjerenje temperature, jačine rasvjete, tlaka) Ispitivanje el. instalacije niskog napona, gromobrana i uzemljenja Izdavanje zapisnika o ispitivanju zaštitnih mjera el.instalacije (atest električnih instalacija) Izdavanje zapisnika o ispitivanju i mjerenje sustava zaštite od munje Ispitivanje sagorjevanja dimnih…

Elektro-montažni radovi i električne instalacije

Izrada električnih instalacija u industrijskim, poslovnim i stambenim objektima Izrada gromobranskih instalacija Elektromontažni radovi za razna industrijska postrojenja Montaža sustava tehničke zaštite (protupožarna zaštita, video nadzor, dojavni sustavi) Montaža i spajanje Diesel agregata kao rezervni izvor napajanja Montaža i spajanje elelektrične opreme za postrojenja (crpna postrojenja, kompresori, klima uređaji) Postavljanje i ugradnja parkirališnih rampi Automatika…