Europski strukturni i investicijski fondovi

Program dodjele potpora vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanju za obrtnička zanimanja 2020 Ministarstvo dodjeljuje Korisniku poticajna, namjenska i bespovratna sredstva u najvišem iznosu od 218.136,77 kn (slovima: dvjestoosamnaest tisuća stotridesetšest kuna i sedamdestsedam lipa)  u svrhu izvođenja programa naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta u školskoj godini 2020./2021 i to: – Sufinanciranje nagrade učenicima- 32.696,96 kn…