Ostali poslovi

Održavanje uređaja i postrojenja prema ugovoru ili prema pozivu Snimanje stanja i izrada el. tehničke dokumentacije i dokumentacije izvedenog stanja Davanje stručnog mišljenja i savjeta iz područja automatizacije i elektroenergetike Trgovina el. tehničke robe i ostale tehničke robe za potrebe održavanja Najam autodizalice za rad na visini do 21m

Mjerenja, ispitivanja i pregledi u elektrotehnici

Razna mjerenja i ispitivanja u elektrotehnici ( struja napon, frekvencija, utrošak el. energije, ispitivanje utroška jalove energije, broj okretaja, mjerenje temperature, jačine rasvjete, tlaka) Ispitivanje el. instalacije niskog napona, gromobrana i uzemljenja Izdavanje zapisnika o ispitivanju zaštitnih mjera el.instalacije (atest električnih instalacija) Izdavanje zapisnika o ispitivanju i mjerenje sustava zaštite od munje Ispitivanje sagorjevanja dimnih…

Servisiranja i elektromehanika

Servis IMP crpki za centralna grijanja (cirkulacijske crpke) Servis crpki za otpadnu i pitku vodu Servis raznih elektroničkih uređaja (industrijska elektronika) Namatanje asinhronih trofaznih i jednofaznih el. motora snage 0,1-100 kW Namatanje transformatora, prigušnica, el. magnetskih svitaka za ventile i mag. kočnice Razni popravci na el. strojevima (motorima, generatorima, pokretačima, transformatorima) Popravak aparata za varenje…

Automatika u industriji

Upravljanje sklopnom i relejnom tehnikom, signalizacija, mjerenje, regulacija Upravljački sklopovi pneumatske automatike i mehanizmi (PN-cilindri, ventili, regulatori Upravljački sklopovi hidrauličke automatike i mehanizmi (hidraulički motori, cilindri, ventili) Programiranje PLC uređaja za vođenje automatiziranih procesa Automatizacija industrijskih postrojenja Izrada SCADA sustava Izrada upravljačko razvodnih ormara (po narudžbi s projektnom dokumentacijom ili datom tehničko-tehnološkom opisu i vlastitim…

Elektro-montažni radovi i električne instalacije

Izrada električnih instalacija u industrijskim, poslovnim i stambenim objektima Izrada gromobranskih instalacija Elektromontažni radovi za razna industrijska postrojenja Montaža sustava tehničke zaštite (protupožarna zaštita, video nadzor, dojavni sustavi) Montaža i spajanje Diesel agregata kao rezervni izvor napajanja Montaža i spajanje elelektrične opreme za postrojenja (crpna postrojenja, kompresori, klima uređaji) Postavljanje i ugradnja parkirališnih rampi Automatika…